Cecropia, planteslekt i neslefamilien. 100 arter i tropisk Amerika. Oftest store trær, noen er kautsjuktrær, de fleste er myrmekofile (se maurplanter). En av artene, trompettre (navnet pga. den hule stammen), C. peltata, vokser meget hurtig og blir et stort tre i løpet av forholdsvis kort tid.