Original, f.eks. det «originale» lydbåndet som kopiene fremstilles etter, mastertape. Opprinnelig betegnelse for den stensilen eller matrisen som ble brukt til å lage (stensilere, trykke) alle kopiene fra.