Mare, først brukt av Galilei som betegnelse på store mørke områder på Månen, senere også av G. Schiaparelli da han satte navn på mørke områder på Mars.