Berggrønt, finknust malakitt. Brukes som pigment i malingproduksjon.