Trifenylmetan, krystallinsk forbindelse, et hydrokarbon med kjemisk formel (C6H5)3CH, smeltepunkt 93 °C og kokepunkt 358 °C. Fremstilles ved innvirkning av aluminiumklorid på benzen og kloroform. Trifenylmetan kan betraktes som grunnsubstans for de viktige trifenylmetanfargestoffene.