Månerotte, gymnur, Echinosorex gymnurus, insekteterart i pinnsvinfamilien. Hører til underfamilien rottepinnsvin. Den er stor som en hare, ser ut som en rotte og har en grov, svart pels med hvite tegninger på hode og skuldre. Halen er lang og skjellkledd. Snuten er lang og spiss. Totallengde 50–70 cm. De er nattdyr, og foretrekker våtmarker i lavlandet, gjerne i nærheten av rennende vann. Lever av smådyr som den fanger både på land og i vannet. Forekommer i Sørøst-Asia; på Malaya-halvøya, Sumatra og Borneo.