Piggsvinfamilien er en gruppe pattedyr som består av piggsvin og månerotter (gymnurer). Familien inneholder 25 nålevende arter, inkludert vesteuropeisk piggsvin, som vi også finner i Norge. Piggsvinfamilien forekommer i tempererte og tropiske skogområder, dyrket mark og bebyggelse, steppe og ørken. Artene er utbredt i Afrika, Europa og Asia. Hele artikkelen

Ny artikkel