Rottepinnsvin, insekteterunderfamilie i pinnsvinfamilien. Omfatter fem slekter med til sammen fem arter. De ligner i utseende mest på en stor spissmus, og mangler pigger i pelsen. De fleste er sjeldne og lite kjent. De er utbredt i Øst-og Sørøst-Asia. De nålevende rottepinnsvinene er rester etter en dyregruppe som i tertiær hadde en vid utbredelse. Se også månerotte.