Lyofob, som mangler affinitet til løsemiddelet. Betegnelsen brukes på kolloider som er dispergert i et medium uten å ha spesiell affinitet til dette, f.eks. latekspartikler i vann, kolloidalt gull i vann m.fl. Se også kolloider.