Lite nebbfly, sommerfuglart i familien nattfly. Fremvingenes fremhjørner ender i en spiss og munnpalpene strekker seg fremover som et nebb. Fargen er gråbrun og vingespennet 22–27 mm. Den er ikke vanlig, men flyr om høsten og våren på Sørlandet og Sørøstlandet. Larvene lever på humle og nesler.