Lirer, og Calonectris, to fugleslekter i stormfuglfamilien, utbredt over alle verdenshav, men mest på den sørlige halvkule. Omfatter totalt omlag 23 arter, hvorav storlire, grålire, havlire, balearlire, dverglire og gulnebblire er kjent fra våre kystfarvann. Ingen norske hekkefunn. Tilbringer det meste av livet ute over storhavet. Hann og hunn like. Som hos alle stormfugler munner neseborene ut i hvert sitt rør oppå nebbryggen.