Stormfugler er en orden av fugler. De er utpregede havfugler med svømmeføtter og glimrende flygeevner. Stormfuglene søker til land bare i forplantningstiden og legger ett egg, som har meget lang rugetid. De er utbredt over alle verdenshav, flest på den sørlige halvkule.. Hele artikkelen

Ny artikkel