Balearlire, fugleart i stormfuglfamilien. Tidligere betraktet som en underart av middelhavslire, og balearlire og middelhavslire som underarter av havlire. Både balearlire og middelhavslire minner om havlire, men er en anelse større og med brunere oversider. Balearlire er litt lysere på oversiden, men brunere på undersiden enn middelhavslire. Hekker bare på Balearene (Spania), sprer seg over en større del av Middelhavet, i mindre grad også Nord-Atlanteren, utenom hekkesesongen. Påvist 8 ganger i Norge per 2001.