Lecherske tråder, en avstembar elektrisk transmisjonslinje, som består av to parallelle ledninger med jevnt fordelt elektrisk resistans, kapasitans og induktans, forbundet med skyvbar kortslutningsbøyle.