Lavspinnere, og Lithosia, to sommerfuglslekter i familien bjørnespinnere. De teller 7 norske arter som alle er knyttet til Sør-Norge. De saktevoksende larvene lever av lav både i trær og på bakken. Sjeldnere går de på levermoser og alger. De voksne har smale, lange forvinger, er oftest ensfarget i brunt eller gulbrunt, og har et vingespenn på 21–35 mm. Den vanligste arten i Norge er Eilema lurideola.