Lærekandidat, person som har tegnet opplæringskontrakt med en lærebedrift med sikte på å oppnå en lavere sluttkompetanse enn fag-/svennebrev. Målet for lærekandidaten er ved endt opplæring å oppnå et kompetansebevis som dokumenterer hvilke deler av læreplanen som opplæringen har dekket, og som den unge mestrer. Se også lærling.