Opplæringskontrakt, kontrakt mellom en lærekandidat og en bedrift med sikte på å oppnå kompetanse på et lavere nivå enn fag-/svennebrev. I de fleste sammenhenger er regelverket for slike kontrakter det samme som for lærekontrakter. Opplæringskontrakten skal inngås skriftlig når læreforholdet starter og skal godkjennes av Yrkesopplæringsnemnda for å være gyldig. Den får virkning fra den tiden arbeidsforholdet startet.