Kvist, en grens begynnelse inne i stammen, danner en rundaktig, hard knott i trelasten. Fargen avhenger av om kvisten er levende (lys til vedlik farge) eller død (mørk til svart farge).