Kouprey, partået klovdyrart i oksefamilien. Stort gråfarget kveg, gamle okser svarte eller meget mørkt brunfarget. Hvite sokker på bena. Kroppslengde opptil 220 cm, hale 110 cm og vekt 700–900 kg. Oksen har en over 40 cm lang hudlapp under halsen, og en svakt utviklet ryggkam. Den har horn som svinger fremover, ut til sidene og så oppover. Hornspissene er oppsplittet. Kua har lyreformede horn. Lever i åpne skoger og tresavanner. Forekommer i det nordlige og østlige Kambodsja, samt tilstøtende områder i Thailand, Laos og Vietnam. Ble først oppdaget i 1937 og er svært sjelden; antakelig finnes bare noen få hundre dyr.