Knoppsnutebille, billeart i snutebillefamilien Curculionidae. 6–9 mm lang, eggformet kropp, gråbrun med prikkete, sammenvokste dekkvinger (kan ikke fly). Den voksne billen overvintrer. Om våren og forsommeren gnager den om natten i knopper, på bark av årsskuddene og på blad, av og til biter den også av unge skudd. Vanlig i Sør-Norge på frukttrær, bringebær, roser m.fl. Skade av betydning forekommer bare i planteskoler. Larven lever i jorden og gjør ingen skade.