Ligge og manøvrere, seile litt omkring, for å holde seg på omtrent samme sted (mens man venter på et eller annet): ligge og kadreie.