Jodometri, en indirekte metode for titrering av oksidasjonsmidler. Prøven tilsettes syre og overskudd kaliumjodid. Det utvikles så en ekvivalent mengde jod som kan titreres med standard tiosulfatløsning. Stivelse benyttes som indikator.