Isosykliske forbindelser, karbosykliske forbindelser, sykliske forbindelser der ringen utelukkende er bygd opp av karbonatomer. Motsetningen til de isosykliske forbindelser er de heterosykliske forbindelser, hvor molekylene også inneholder atomer av andre grunnstoffer i ringsystemet.