Isoplet, på kart en kurve som er trukket gjennom steder med samme verdi av en viss størrelse, f.eks. samme temperatur (isoterm).