Isoterm, på værkart en kurve som er trukket gjennom steder med samme temperatur . Refererer seg gjerne til fastlagte flater som nivåflater, trykkflater eller vertikalsnitt. På kart som fremstiller temperaturens horisontale fordeling på jordoverflaten, tegnes ofte isotermer for temperaturer redusert til havets nivå. Ut fra et statistisk bestemt «normalt» temperaturfall med høyden (vanlig 0,65 °C/100 m) elimineres tilnærmet høydeeffekten.