Isohyet, på værkart en kurve som er trukket gjennom punkter som har samme nedbørmengde.