Isohypse, konturlinje, på kart en kurve som er trukket gjennom steder der en bestemt flate, f.eks. flaten for lufttrykk, ligger i samme høyde over et referansenivå, vanligvis havflaten.