Solvent eller solvens betegner det å være i stand til å betale sin gjeld. Det motsatte er insolvent eller insolvens.