Sarasenere, (over ty., fr., fra arab.), navn brukt av senromerske og greske forfattere om folk fra den syrisk-arabiske ørken; senere, særlig i korstogstiden, om alle muslimer, og også om tyrkere. Se Serkland.