Innen teater er improvisasjon et spontant utformet forløp som ikke direkte inngår i den underliggende dramatiske teksten. Å kunne improvisere i samspill med andre er en av skuespillerens grunnleggende ferdigheter. I teaterformer som bygger på folkelige tradisjoner, f.eks. de tidlige farsene, mysteriespillene og commedia dell'arte-tradisjonen, har skuespilleren kunnet utfolde seg ved å improvisere over bestemte historier, temaer, figurer, handlingssekvenser og replikker under forestillingen. Improvisasjon utgjør en historisk dimensjon i skuespillerkunstens utvikling, er et viktig fag i skuespiller- og dramalærerutdanningen og en teaterform i seg selv. Brukes også innen psykodrama.