Iminer, nitrogenholdige forbindelser som kan avledes av ammoniakk ved at to hydrogenatomer erstattes med en dobbeltbinding til et karbonatom. Iminer vil derfor inneholde grupperingen