identifikasjon (jus)

Artikkelstart

Det forhold at en persons handlinger (eller unnlatelser) får betydning for en annen persons rettsstilling, det vil si at handlingen får rettslige konsekvenser som om handlingen var foretatt av denne selv. Dette betegnes som identifikasjon i erstatningsretten, og fører til en person blir erstatningsansvarlig for skade som en annen har voldt (aktiv identifikasjon). Dette er særlig aktuelt når en arbeidsgiver blir ansvarlig for skader som hans ansatte volder under utførelsen av sitt arbeid.

Faktaboks

Uttale
identifikasjˈon
Etymologi
av identifisere

Et erstatningskrav kan også tenkes å bli redusert som følge av en annen enn den skadelidtes egen medvirkning til skaden (passiv identifikasjon). I tilfeller der skadelidte dør av skaden, vil de pårørendes erstatningskrav som hovedregel bli tilkjent uavkortet, selv om avdøde har medvirket til skaden. I forsikringsretten kan den passive identifikasjon være aktuell der forsikringstilfellet er fremkalt av personer som sikrede identifiseres med, f.eks. ektefellen (forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 § 4–11). Dette kan føre til at sikredes krav mot selskapet faller bort.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg