Hjulet er et gammelt og utbredt solsymbol; det fremstilles gjerne som en sirkel med korsstilte diametre og skal uttrykke solskivens omløpende bevegelse. Symbolet forekommer bl.a. i nordiske helleristninger, og folkloristiske spor av hjulets forbindelse med soldyrkelse finnes ennå i vår tid. I kristen symbolikk smelter hjulet sammen med korset og evighetssymbolet sirkelen (hjulkors). Hjulet symboliserer også tiden og livets kretsløp, skjebnen, makt og autoritet.