Heterocerk, (av hetero- og gr. 'hale'), skjevhalet, usymmetrisk haleform hos fisk, hvor den øverste fliken (hvori kroppsaksen fortsetter) er større enn den nederste. Finnes hos nålevende stør og hai. Var dominerende haletype hos paleozoiske, til dels også mesozoiske, benfisk.