Hestekjørvel, ett- til toårig sumpplante i skjermplantefamilien. 30–50 cm høy, sterkt oppdelte blad og hvite blomster i skjerm med 5–15 stråler. Giftig, gammel medisinplante. Er funnet noen få steder i Østfold og Vestfold. Hestekjørvel er fredet i Norge.