Herskerkult, dyrkelse av herskeren både i levende live og etter døden, utbredt i hellenismen; hadde sammenheng med den gamle greske herosdyrkelse (se heros), men tidlig blandet det seg inn orientalske, ikke minst egyptiske forestillinger om herskeren som gud. Om herskerkult i Romerriket, se keiserkult.