Haremat, ettårig art i kurvplantefamilien. 30–120 cm høy, med grenet stengel og små gulblomstrede kurver. Frukten er uten fnokk. Haremat vokser i tørre kratt og urer nord til Nordland. Som ugress blir haremat regnet som vinterettårig og opptrer i åkrer og hager nord til Finnmark. Den er relativt lett å bekjempe med luking og radrensing. Den er resistent mot mange kjemiske ugressmidler, f.eks. MCPA, men kan tas med enkelte andre.