Skjoldbærer, flerårig art i leppeblomstfamilien. 5–40 cm høy med korsvis motsatte blad og parvise, lyseblå blomster i de øvre bladhjørnene. Begeret har et skjoldformet skjell på oversiden. Vokser ved småbekker og på våte steder. Nokså vanlig i lavlandet nord til midtre Troms, sjeldnere i Finnmark. Storskjoldbærer, S. altissima, dyrkes som prydplante og finnes av og til forvillet.