Hagefly, også kalt tomatfly, sommerfuglart i nattflyfamilien (Noctuidae). Den har 4 cm vingespenn. Forvingene er rødbrune med lysebrun nyreflekk og en hvit bølgelinje som former en W i vingekanten. De glatte, grønne til brunfargede larvene, som blir ca. 4 cm, gnager utover ettersommeren på kål, salat, tomat m.fl. på friland og i veksthus. Larver som overvintrer, «halshugger» om våren unge planter ved å bite dem av i rothalsen («bøddellarver»).