Bøddellarver, fellesnavn for larvene til en del sommerfuglarter i nattflyfamilien Noctuidae (jordfly, hvetefly, åkerfly m.fl.). Bøddellarvene overvintrer som halvvoksne og om våren gnager de av, «halshugger», unge saftige planter av kål o.a. like ved jordskorpen.