Høstmarinøkkel, flerårig art i ormetungefamilien. 5–15 cm høy, bladet vokser ved grunnen av sporehusstanden, er langstilket og dobbelt eller tredobbelt finnet. Sporehusstanden er også dobbeltfinnet og vokser på en lang, rødfarget stilk. Sjelden art, funnet på bråter og sandig eng- og skogsjord, mest på Østlandet og i Nord-Norge. Høstmarinøkkel er fredet i Norge.