Marinøkkelslekta er en slekt av karsporeplanter i ormetungefamilien. Det er om lag seks arter som er kjent i Norge og totalt om lag 50 arter i verden. Plantene framstår med enkeltblader som består av en oppdelt, steril del og en sporebærende del. De fleste norske artene er knytta til tradisjonelt drevet kulturmark og de har gått sterkt tilbake som følge av endra driftsformer i jordbruket. Hele artikkelen

Ny artikkel