Ormetungefamilien er en familie av bregnelignende karsporeplanter i klassen bregner og slektninger. Denne familiens om lag 100 arter plasseres i fire til ti slekter avhengig av hvordan systematikken vurderes. Det er to av slektene som har representanter i Norge: marinøkkelslekta og ormetungeslekta. De norske artene er ganske små, sjelden over ti centimeter høye. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel