Ormetungefamilien, bregnefamilie av eusporangiate bregner med 110 arter i 7 slekter i tropiske og tempererte strøk. Små bregner der bladet er delt i en fertil og en steril del. To slekter i Norge, ormetunge og marinøkkel.