Gytjeblærerot, ferskvannsplante i blærerotfamilien. 5–20 cm lange bladskudd, bladene er finflikete. Blomsten er gul og stikker opp over vannflaten. Vokser i gytje eller på grunt vann. Sirkumpolar art som er vanlig i hele landet, unntatt høyt til fjells. Se også blærerot.