Granskjoldlus, nebbmunnart i overfamilien skjoldlus. Hunnen lever under gamle knoppskjell på gran og hannen på barnålene. Deres honningduggproduksjon har i Mellom-Europa betydning for bier.