Granfrøgallmygg, tovingeart i familien gallmygg. Små insekter som minner om vanlig stikkmygg i formen, men de er betydelig mindre, spinklere og gjerne rødgule. Larvene er fotløse, pølseformede og oransje. De lever i granfrø og ødelegger frøet. Eggleggingen foregår mens grantreet blomstrer. Larvetiden kan vare i 2–3 år. Granfrøgallmygg er særlig utbredt i granskogene i lavlandet.