Grønn praktbille, billeart i familien praktbiller. En 4,5–11 mm smalt avlang art med metallglinsende grønn farge som hos noen individer kan slå over i blått, fiolett eller svart. Den er utbredt over hele landet og påtreffes i bladverket av vier og bjørk, eller på nylig døde grener av løvtrær der eggene legges. Larvene utvikles under barken. Både selje, or, bjørk, hassel, lønn, bøk og lind er kjent som vertstre.