Grå sølvmure, flerårig urt i rosefamilien, en underart av sølvmure. 15–50 cm høy, storvokst, med 5-koblede blad som er silkehåret på oversiden, sølvhvite av hår på undersiden, blomstene er gule. Grå sølvmure vokser på tørre bakker i lavlandet på Østlandet, ellers i landet er den et tilfeldig ugress.