Sølvmure, flerårig urt i rosefamilien. 15–50 cm høy med femkoblede blad som oftest er grønne på oversiden, men sølvhvite under. Gule blomster med 5 kronblad. Formrik art med en rekke underarter, bl.a. grå sølvmure. Sølvmure er en sirkumpolar art som vokser på tørre bakker i hele landet.